Preparator 2 ploegen

in

Olympia NV, is een familiebedrijf in het Pajottenland (Herfelingen). Olympia NV is geëvolueerd van een kleine vooruitstrevende zuivelfabriek naar een moderne, zuivelverwerkende organisatie. Elke dag vervaardigen wij lekkere, kwalitatieve producten voor lokale en internationale klanten. Om onze groei- en innovatieproces verder te zetten, zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers (m/v), die deel willen uitmaken van ons team van 180 medewerkers.

https://www.olympiadairy.be

Op zoek naar een Preparator

Hoe ziet jouw werkdag als preparator er bij Olympia uit: op je eerste werkdag voorzien we heel wat tijd om je wegwijs te maken, je krijgt als verwelkoming een pakket van onze heerlijke producten mee naar huis en een uitgebreid onthaal waarbij je een meter of peter toegewezen krijgt. Bij Olympia wordt je niet aan je lot overgelaten. De komende tijd zal je volledig worden ondergedompeld in het reilen en zeilen van je afdeling aan de hand van een opleidingsprogramma op maat en op regelmatige tijdstippen zal je feedback krijgen over je evolutie.
Je zal tewerkgesteld worden in een wisselend 2 ploegensysteem: van 6u-14u en van 14u-22u
Als voedingsbedrijf wordt Olympia ondersteund door Alimento, de sectororganisatie van de voeding. Alimento biedt allerlei diensten en opleidingen aan voor werkgevers en werknemers. Neem zeker eens een kijkje op de website: www.alimento.be en ga na wat Alimento voor jou als werknemer kan betekenen.
 

Wat wordt er van jou verwacht?

Je bent een preparator in hart en nieren of wil het graag worden. Het bereiden van lekkere producten geeft je veel voldoening, je houdt van voeding en van de reactie als mensen genieten van de producten die jij gemaakt hebt .
Ben je iemand met veel ervaring als preparator, dan verwachten we positieve referenties bij een vorige werkgever. Heb je die op zak en ben je bovendien gemotiveerd om de Olympia manier van werken aan te leren dan wordt dit zeker een match.
Ben je een junior met ambitie om een kwalitatieve preparator te worden? Dan ben je bij ons ook aan het goede adres. Geduld, opleiding en continue communicatie en evaluatie zijn bij ons vanzelfsprekend in jouw trainingstraject.

Wat bieden wij jou aan?

Waarom voor Olympia kiezen?

 • Je komt terecht in een groeiende, ambitieuze familiale onderneming met een hoog no-nonsense-gehalte

 • Een resultaatgerichte werksfeer en met ruimte voor vernieuwende inbreng en persoonlijke ontwikkeling.

 • Een mooi loon en extralegale voordelen.

 • Peter/meterschap.

 • Verlof mag vrij opgenomen worden, mits akkoord van de verantwoordelijke.

 • We voorzien heel wat interne opleidingen ifv jouw persoonlijke groei.

 • Je leert hier bij ons op een veilige manier met de elektrische transpalet werken.

 • Ben je een mature werknemer dan krijg je bij ons eindeloopbaandagen.

 • Ben je weinig of niet afwezig door ziekte, dan belonen we dit door een extra verlofdag.

 • We hebben nog nooit een economische werkloosheidsdag gehad, dus werkzekerheid staat voorop.

 • We zorgen ervoor dat je ook thuis kan proeven van al het lekkers dat we hier maken (gratis colli, personeelsaankopen).

Nog niet overtuigd? Hierbij wat enkele van onze tevreden medewerkers aangeven waarom ze zo graag voor Olympia werken.

 1. Collegiale werksfeer en goede onderlinge samenwerking

 2. Werk kortbij huis en/of goede bereikbaarheid zonder files

 3. Leuke job inhoud, er is altijd wel een uitdaging in het werk te vinden

 4. Jezelf nuttig voelen en toegevoegde waarde kunnen bieden

 5. Olympia is een sociaal bedrijf, doet veel voor de mensen

 6. Het familiaal karakter en de vlakke structuur

 7. Job zekerheid, stabiliteit

 8. Op tijd en correct betaald

 9. Glijdende of flexibele uren en ploegwerk

 10. Herkenbare producten, we zijn trots op onze producten

Download bijlage(s)

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.


1. Identificatie en contactgegevens


De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Olympia nv, met maatschappelijke zetel te Steenweg naar Asse 183, 1540 Herfelingen met ondernemingsnummer 0400 924 952


 


2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:


- Identificatiegegevens


- Contactgegevens


- Familiale gegevens


- Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken


- Opleidings- en beroepsgegevens


- Gerechtelijke gegevens


- Medische gegevens


- Financiële gegevens


- Resultaten van testen die afgenomen worden in kader van sollicitatie


- Varia die door de sollicitant spontaan gedeeld worden


 


3. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt? Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van de sollicitatieprocedure waarbij men nagaat of de sollicitant een geschikte kandidaat is.


Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventuele toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.


 


4. Bewaartermijn


Uw gegevens worden bewaard tot 2 jaar na het einde van het sollicitatietraject.


 


5. Ontvangers en doorgifte


Olympia verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen intern door te geven.


Er is enkel een externe doorgifte aan het selectie- en uitzendkantoor waar Olympia mee samenwerkt, daar deze partij instaat voor de beoordeling van de sollicitanten. Uiteraard gebeurt de verwerking van de gegevens door deze partij ook volgens de geldende privacy regels.


Het selectie- en/of uitzendkantoor kan zijn:


- Tempo Team


- Vio interim • Adecco

 • Pass HR Services


 


Dit overzicht geldt ter aanwijzing en als voorbeeld en heeft niet de bedoeling volledig te zijn.


 


6. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens U hebt het recht om:


1. Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt


2. Onjuiste gegevens te doen verbeteren


3. In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen


4. De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken


5. De aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een


andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen


6. Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens


 


U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


 


7. Contact


Mocht u nog verdere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Els Van Laethem (054/51 60 60 – e.vanlaethem@olympiadairy.be).


 

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier