Teamleader - 2 ploegen

in Herne

Olympia NV, is een familiebedrijf in het Pajottenland (Herfelingen). Olympia NV is geëvolueerd van een kleine vooruitstrevende zuivelfabriek naar een moderne, zuivelverwerkende organisatie. Elke dag vervaardigen wij lekkere, kwalitatieve producten voor lokale en internationale klanten. Om onze groei- en innovatieproces verder te zetten, zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers (m/v), die deel willen uitmaken van ons team van 180 medewerkers.

https://www.olympiadairy.be

Teamleader - 2 ploegen

Het warehouse van Olympia bevoorraadt 5 productieafdelingen en zorgt voor de distributie van de afgewerkte producten naar al onze klanten wereldwijd.
Om al deze leveringen in goede banen te leiden en verder te optimaliseren, zijn we op zoek naar een teamleader in 2 ploegen.

 • Je start met een opleidingstraject afgestemd op je ervaring.
  Dankzij verschillende stages op de werkvloer krijg je een grondige vorming en kom je te weten hoe onze supply chain werkt.

 • Geleidelijk aan krijg je meer taken en verantwoordelijkheden.
  Zo ontwikkel je verschillende vaardigheden in people management (medewerkers coachen en begeleiden) en krijg je alle job technische taken (planning en organisatie) onder de knie.

  Na je training ben je helemaal klaar voor de job van teamleader logistiek.

 • Als teamleader stuur je een team aan van 5 medewerkers.

 • Zo ben je verantwoordelijk voor goederenontvangst, stockeren, orderpicken, maar ook de volledige logistieke stroom beheren in ons ERP Systeem. (enige ervaring met werken met een scanner is dus aangewezen.)

 • Je geeft leiding, werkt mee en zorgt ervoor dat je medewerkers zich kunnen ontwikkelen en plezier beleven aan hun job. Je bepaalt ook het werktempo.

 • Je zorgt ervoor dat alle dagelijkse processen efficiënt, vlot en veilig verlopen en je organiseert je dienst zodat alles op wieltjes loopt.

 • Na verloop van tijd ken je onze bedrijfs- en werkprocessen zo goed dat je zelf ziet waar het nog beter kan.

 • Je brengt dan slimme voorstellen voor meer efficiëntie aan en zet ze ook om in de praktijk.

 • Je werkt nauw samen met je collega-teamleader en alle lijnverantwoordelijken.

  Kortom een heel veelzijdige functie!

Wie zoeken wij?

 • Opleiding en ervaring – Je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardige ervaring bij voorkeur in een logistieke of economische richting.

 • Talenkennis – Je drukt je vlot uit in het Nederlands en kan een basisgesprek voeren in het Frans en het Engels.

 • Flexibiliteit – Je werkt in ploegen, zoals iedereen binnen jouw team.

 • Eigen inbreng – Het is onmogelijk om al je taken in lijstjes en procedures te gieten. Maar dat moet ook niet voor jou. Jij ziet zelf wat er moet gebeuren. En dat doe je dan ook gewoon.

 • Peoplemanagement – Je vindt het leuk om met mensen te werken en wil nog beter worden in het coachen en motiveren van collega’s.

 • Conceptueel redeneervermogen – Je bent analytisch ingesteld en kan op basis van je analyse een standpunt innemen. Je kan je visie formuleren en vertaalt strategische doelstellingen naar de praktijk.

Wat bieden wij?

 • Ruimte voor jezelf – Jij krijgt hier de ruimte om jezelf te zijn, en de vrijheid om initiatief te nemen.

 • Blijven leren en ontwikkelen – Je leert niet alleen heel veel bij on the job, maar krijgt ook de kans om interne en externe opleidingen te volgen.

 • Zekerheid – Je krijgt meteen een contract van onbepaalde duur. Bovendien kom je terecht in een stabiel en groeiend bedrijf.

Download bijlage(s)

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.


1. Identificatie en contactgegevens


De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Olympia nv, met maatschappelijke zetel te Steenweg naar Asse 183, 1540 Herfelingen met ondernemingsnummer 0400 924 952


 


2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:


- Identificatiegegevens


- Contactgegevens


- Familiale gegevens


- Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken


- Opleidings- en beroepsgegevens


- Gerechtelijke gegevens


- Medische gegevens


- Financiële gegevens


- Resultaten van testen die afgenomen worden in kader van sollicitatie


- Varia die door de sollicitant spontaan gedeeld worden


 


3. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt? Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van de sollicitatieprocedure waarbij men nagaat of de sollicitant een geschikte kandidaat is.


Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventuele toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.


 


4. Bewaartermijn


Uw gegevens worden bewaard tot 2 jaar na het einde van het sollicitatietraject.


 


5. Ontvangers en doorgifte


Olympia verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen intern door te geven.


Er is enkel een externe doorgifte aan het selectie- en uitzendkantoor waar Olympia mee samenwerkt, daar deze partij instaat voor de beoordeling van de sollicitanten. Uiteraard gebeurt de verwerking van de gegevens door deze partij ook volgens de geldende privacy regels.


Het selectie- en/of uitzendkantoor kan zijn:


- Tempo Team


- Vio interim • Adecco

 • Pass HR Services


 


Dit overzicht geldt ter aanwijzing en als voorbeeld en heeft niet de bedoeling volledig te zijn.


 


6. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens U hebt het recht om:


1. Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt


2. Onjuiste gegevens te doen verbeteren


3. In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen


4. De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken


5. De aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een


andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen


6. Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens


 


U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


 


7. Contact


Mocht u nog verdere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Els Van Laethem (054/51 60 60 – e.vanlaethem@olympiadairy.be).


 

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier